Alt om STIL på B2
5 Topics | 47 Quizzes

Modelltekst nr. 6 – Innvandringspolitikk. B2 Nivå. Skriftlig ( fremstilling) – Stil.