Norskprøve norskprøve B2

NIVÅ B1-B2 Muntlig

Current Status
Not Enrolled
Price
NOK 495.00
Get Started
or

Regular price: 1500 kr. 67% rabatt akkurat nå og kan tas for bare 495 kroner !
Course duration is 3 months.

You are not yet enrolled in this course

NIVÅ B1-B2 Muntlig – Temaer


Våre nesten ferdige setninger vil hjelpe deg masse med muntlig del av eksamen på nivå B2.

Når du vil uttrykke din mening, når du vil høre andres mening samt å svare på et oppfølgingsspørsmål av eksaminator.

Lykke til!

Her er eksempler på eksamensspørsmål.

Eksempler på oppgaver i delprøven i muntlig kommunikasjon Nivå B1-B2

Prøven på nivå B1-B2 har 3 oppgaver.

Kandidatene skal snakke alene i 2 oppgaver, og snakke sammen i 1 oppgave.

Kandidatene kan spørre hvis de ikke forstår oppgavene.

Før første oppgave begynner, blir kandidatene bedt om å fortelle helt kort om seg selv. Dette er en oppvarmingsøvelse som ikke skal være del av vurderingsgrunnlaget.

Eksaminator stopper hver kandidat etter 1-2 minutter.

 OPPGAVE A INDIVIDUELL  oppgave UTTRYKKE SYNSPUNKTER . MENINGER

I oppgave A skal kandidatene snakke én og én om ett tema hver.

 Eksempler på oppgaver:

1. Synes du det er bra at folk er opptatt av kropp og helse? Hvorfor/hvorfor ikke?

2. Synes du det er viktig å ta vare på kulturen fra hjemlandet ditt når du bor i Norge?

3. Synes du at alle ungdommer bør ta en utdanning?

4. Hva er positivt og negativt med å jobbe veldig mye?

Eksaminator kan stille oppfølgingsspørsmål for å få kandidaten til å snakke mer.

Eksaminator stopper hver kandidat etter 2-3 minutter.

OPPGAVE B SAMTALE. UTVEKSLE SYNSPUNKTER . MENINGER

 I oppgave B skal kandidatene snakke sammen om et oppgitt emne. Det er viktig at begge er aktive i samtalen.

Eksempler på oppgaver:

5. Synes dere det er viktig at både kvinner og menn jobber utenfor hjemmet?

6. Mener dere det er viktigere å være flink til å snakke norsk enn å skrive norsk? Hvorfor?

Eksaminator stopper kandidatene etter 5 minutter.

OPPGAVE C  ARGUMENTERE

I den siste oppgaven skal kandidatene snakke alene i 3 minutter.

Kandidatene får høre en påstand, og så skal de si hva de synes om den og begrunne meningene sine. Kandidatene kan få litt tid til å tenke seg om og notere hvis de vil. Etterpå får de noen spørsmål til temaet.

Eksempler på oppgaver:

 7. «Folk bør gå på jobb selv om de er litt syke.»

8. «Det er for dyrt å ha bil i Norge.»

9. «Nordmenn er for opptatt av jobb og karriere.»

10. «Ungdommer bør ikke bo hjemme hos foreldrene etter at de har fylt 20 år.»

Eksaminator stopper hver kandidat etter 3 minutter og går over til å stille oppfølgingsspørsmål.

Sensor  får noen ferdig formulerte oppfølgingsspørsmål og må stille minimum to av disse for å sikre at kandidaten utfordres på B2-nivå.

Eksempel på oppfølgingsspørsmål til påstand 8 – Det er for dyrt å ha bil i Norge.

1. Hvilke fordeler og ulemper ser du ved å eie en bil?

2. Tror du folk i byene og på landet har ulike meninger om bruk av bil? Begrunn synet ditt.

3. Tror du det er mulig å legge til rette for et samfunn uten biler?  Begrunn synet ditt. Eksaminator stopper kandidaten etter 2 minutter med oppfølgingsspørsmål

10 TIPS som kommer til å gjøre eksamen til en lek 😃!

Hvis du har lært norsk, og føler deg relativt klar for å møte en sensor og eksaminator, da kan dette kurset gjøre muntlig eksamen til en behagelig opplevelse.

Poenget er:

muntlig eksamen trenger ikke nødvendigvis å være vanskelig!

Mange våre kandidater har gode opplevelser på NORSKPRØVE.

Tips nr.1 Les pensum her på lenken: Klikk her !

Tips nr.2 Lær universelle setninger! Klikk her på MATERIALS

Tips nr.3 Uansett hvor mye eller lite du kan, gå inn i rommet med selvtillit!

Tips nr.4 Eksaminator og sensoren smiler IKKE, eller de har lure smil som du kan aldri stole på! 🤓

Tips nr.5 Hvis noe er uklart, er det bedre å be eksaminator omformulere spørsmålet (påstand, tema) ♻️ enn å svare på noe helt urelevant!

Tips nr.6 Vær konkret! Dette er kanskje det vanskeligste å gjennomføre, og det er det som gjør muntlig eksamen til en krevende oppgave! Bruk logikk og fantasi sammen med de universelle setningene og muntlig eksamen kommer til å gå bra! Klikk her

Tips nr.7 Hils på sensorene med en HEI, smil og vis at du har noe i det rommet å gjøre!

Tips nr.8 Med dette kurset vil du vite det du skal snakke om! Da er det egentlig 3 ting å huske:• Vis sensoren at dette her, det kan du. • Dessuten kan du ofte mer enn du tror. • Det er merkelig hva man plutselig husker når man må.

Tips nr.9 Noen ganger kan altfor mange informasjon lage kluss i systemet! Det holder med: 1 argument for + 1 argument mot = 1 tema – aktuell sak! FERDIG!

Tips nr 10 Sist men ikke minst. Eksamen kommer til å gå bra 🗞 Ta det rolig ! Ikke stress!

Da gjenstår det bare å ønske deg lykke til, og håpe at eksamen blir en lek.

Course Content

1 of 4