1 of 4

Påstand: Alle voksne bør være i arbeid og betale skatt. Hva synes du om det?