Norskprøve norskprøve B2

Teoriprøven klasse B – Førerkort. Tilpasset opplæring i trafikkregler for innvandrere. 

Current Status
Not Enrolled
Price
NOK 295.00
Get Started
or

Endelig fikk innvandrere mulighet til adaptert opplæring i Teoriprøven! Dette finner du her! Teoretprøvene som du finner her er adaptert til mennesker som ikke har norsk som sitt morsmål, deretter til folk som må bestå denne eksamenen for å få norsk førerkort, og til barn og voksne som liker å lære det norske språket gjennom kunnskap om trafikkreglene.

Teoriprøven er en skriftlig prøve. Med sine 45 spørsmål og 90 minutter kan den bli en utfordring om du sliter med å forstå eller besvare spørsmål som blir gitt skriftlig. Er du en av dem som synes det er vanskelig?

Da er det greit å vite at Statens vegvesen gir deg muligheten til å bli kjent med oppgaver fra tidligere Teoriprøve klasse B og potensielle nye spørsmål ved Statens Vegvesen. Spørsmålene sammen med riktige svar følger det offisielle pensumet til teoriprøve klasse B.

En gratis teoriprøve med 45 spørsmål gir deg en god start. Klikk her!

Hvor mange klarer du av 45 spørsmålene i vår gratis teoriprøve?

Sjekk hva du vet!
Spørsmål fra alle deler av pensum.
Audio guide. Lyd på innhold.
Etter hvert spørsmål får du vite om du har svart riktig eller ikke.
Til slutt får du vite om du har bestått eller ikke. ( Antall riktig for bestått: 38+)

Lykke til med førekort !


Betal med Vipps 45 19 74 34 Fredrik Aleksandersen

Med VIPPS – betaling skriv meilen din og ønsket kurs!


Regular price: 500 kr. 41% rabatt akkurat nå og kan tas for bare 295 kroner !

You are not yet enrolled in this course


Teoriprøve klasse B – Førekort klasse B

Oppgavene på teoriprøven har bare ett riktig svaralternativ, og du får flere alternativ å velge mellom.

Tabellen under viser maksimum tid for å besvare oppgavene, antall oppgaver, bestått grense.

KlasseKjøretøyTid (min)Antall oppgaverAntall riktig for bestått
BPersonbil904538 +


Eksempeloppgaver fra tidligere Teoriprøve klasse B og potensielle nye spørsmål er en del av det offisielle pensumet til teoriprøve klasse B.

Pensumet består av:

Fart og plassering:Avstand til forankjørende. Feltvalg. Kollektivfelt. Rundkjøring. Envegskjøring. Forbikjøring. Hastighet i trafikken. Planovergang. Signal og tegn. Sikkerhetssoner. Blindsoner. Siktforhold. Vær. Mørke. Bruk av lys. Stopplengde. Bremselengde. Reaksjonslengde. Vegforhold. Veggrep.
Fører og andre trafikanter:Forholdet mellom trafikanter. Fysiske/psykiske begrensninger. Miljøhensyn. Sanser. Reaksjonstid. Uoppmerksomhet.
Fører og eiers ansvar (formelle forhold):Eierforhold. Registrering. Vognkort. Forsikring. Førstehjelp. Helsekrav. Førerrett. Førerkort. Øvelseskjøring. Offentlige reaksjoner ved overtredelse. Passasjer. Pliktmessig avhold. Sikt. Isfrie ruter. Snø på tak. Trafikkuhell. Sikringsutstyr. Tunnelsikkerhet Tretthet. Rus.
Kjøretøyet:Betjeningsorganer. Instrumentpanel. Dekk. Styring. Bremser. Kjetting. Lys Drivstoff. Energikilde. Eksos. Miljø. Førerstøttesystemer. Sikkerhetskontroll.
Lover og regler:Forskrift om bruk av kjøretøy. Trafikkregler Vegtrafikkloven § 3 og § 21
Skilt og oppmerking:Fletting Skilt. Skiltgrupper. Vegoppmerking.
Vikeplikt:Høyreregel. Ut fra parkering. Bussholdeplass. Skilt Lysregulering. Politimannens tegn. Rygging. Vending. Samhandling Stoppeplikt. Trafikkreglene § 10.

Gratis teoriprøve!

Hvor mange klarer du av 45 spørsmålene i løpet av 90 minutter?

Klikk her!

I tillegg tilbyr vi komplett teorikurs for personbil!

Course Content

Expand All
Eksempeloppgave. Gratis teoriprøve.
Teorikurs
Tests