NIVÅ A2B1 Muntlig

Current Status
Not Enrolled
Price
NOK 495.00
Get Started
or

Norskprøven på nivå A2B1-muntlig har 3 oppgaver. Oppgave nr.1 – Individuell oppgave. Oppgave nr.2 – Snakk sammen. Oppgave nr.3 – Fortell og begrunn meningen din om en aktuell sak.

Regular price: 1500 kr. 67% rabatt akkurat nå og kan tas for bare 495 kroner !
Course duration is 3 months.

You are not yet enrolled in this course

NIVÅ A2-B1 Muntlig

Muntlig nivå A2 – B1.

Norskprøven på nivå A2-B1 har 3 oppgaver.

……………..

Før prøven starter blir kandidatene bedt om å fortelle litt om seg selv. Klikk på lenken for å vite hva kan du svare på dette spørsmålet!

……………..

Oppgave nr.1 – Individuell oppgave.

Kandidaten får spørsmål om å fortelle eller beskrive en situasjon i hverdagslivet. For eksempel:

1. Kan du fortelle om hvordan du bruker datamaskin på jobben?

2. Kan du fortelle om hva du liker å gjøre i fritiden?

3. Kan du fortelle om et sted som du vil gjerne reise til?

……………………

HUSK DET! Omtrent alle situasjoner i hverdagslivet kan beskrives ved hjelp av våre tips og råd. Klikk på lenken for eksempeloppgaver.

………………….

Oppgave nr.2 – Snakk sammen

Oppgave nr. 2 er relatert til samtalen mellom kandidatene.  Kandidatene bør utveksle sine meninger om ulike situasjoner som man møter gjennom sitt liv. Kandidat nr.1 bør fortelle sin mening om et tema, deretter begrunne meningen sin, og til slutt inkluderer partneren  (kandidat nr. 2) i samtalen selv.

Eksempler på temaer:

1. Kan dere snakke sammen om hva er viktig for et godt vennskap?

2. Hva mener dere er det beste man kan gjøre for å finne en drømmejobb?

HUSK DET! Denne oppgaven kan være ganske krevende hvis man er ikke kjent med strukturen. Men vi skal hjelpe deg. Vi vil lære deg til å uttrykke din mening, argumentere for den og diskutere et emne med  kandidat nr. 2. Klikk på lenken for eksempeloppgaven.

……………………

Oppgave nr.3 – Fortell og begrunn meningen din om en aktuell sak

Oppgave nr. 3 vurderer din kunnskap om aktuelle temaer i det norske samfunnet samt muligheten til at kandidaten får ekstra oppgaver  dersom sensor og eksaminator mener at kandidaten kan være over B1-nivå.

Eksempler på temaer:

1. Synes du det er bra at folk er opptatt av kropp og helse? Hvorfor eller hvorfor ikke?

2. Synes du det er viktig å ta vare på kulturen fra hjemlandet ditt når du bor i Norge? Hvorfor eller hvorfor ikke?

3. Synes du at alle ungdommer bør ta en utdanning? Hvorfor eller hvorfor ikke?

4. Hva er positivt og negativt med å jobbe veldig mye? Begrunn meningen din!

Oppgave nr. 3 på nivå A2-B1 nivået, finnes på denne lenken! Klikk her for eksempeloppgaven!

………………….

…………………..

Course Content

Sample lesson
NIVÅ A2B1 Muntlig