Sample lesson
NIVÅ A2B1 Muntlig

Kan du fortelle litt om deg selv?