Samfunnskunnskapsprøve – Eksempel på eksamensoppgaver.

For å bestå Samfunnskunnskapsprøve må man svare riktig på minst 24 spørsmål av 32 mulige flerevalgsspørsmål i løpet av 60 minutter. På oppgavene må du velge ett av tre svar-alternativer for hvert spørsmål. Hvor mange klarer du?

Spørsmål av riktig svar på Samfunnskunnskapsprøven.  Klikk her for hele kurset.

Innvandrere som ønsker å søke om permanent oppholdstillatelse eller norsk statsborgerskap må bestå prøve i samfunnskunnskap om man har ikke fritak.

Sist men ikke minst gir Samfunnskunnskapsprøven deg fullstendig innblikk i mange forskjellige temaene som dukker opp på B2 nivå skriftlig og muntlig-norskprøven. Dermed vil samfunnskunnskap hjelpe deg mye når du skriver stil eller klage på skriftlig del av eksamen nivå B2 til å bli kjent med aktuelle problemer i det norske samfunnet samt med sosiale og politiske utfordringer, dine rettigheter og muligheter i Norge og på norsk arbeidsmarked.

Tradisjon, historie, geografi, innvandring, norske verdier, velferdsstaten, helse og utdanning, økonomi, skatt og avgifter og nåværende situasjon med nevnte emnene er bearbeidet i Voksenopplæring Aleksandersens forberedelsen til samfunnskunnskap, Statsborgerskapsprøven og NORSKPRØVEN på B2 nivået, bade skriftlig og muntlig delprøver.

Samfunnskunnskapsprøve – Lærestoff og tidligere eksamensoppgaver.

Lykke til !