Meld deg på norskprøve

Norskprøve norskprøve B2
Fredrik — Founder & CEO.

Prøvedatoen sommer 2020:

Påmelding norskprøve sommer ➪ onsdag 03. juni til og med mandag 8. juni
Prøveperiode ➪ onsdag 10. juni til og med fredag 12. juni
Resultat: Prøvebevis blir sendt i posten og karakterutskrift sendt på e-post ➪ fra mandag 15. juni
Frist for å klage på resultat på delprøve i skriftlig framstilling (norskprøve sommer) ➪ til og med mandag 20. juli

Hva betyr nivåene?

Norskprøven måler språkferdigheter på nivå A1, A2, B1 og B2. Dette er en enkel forklaring på hva nivåene betyr:

Du kan forstå og bruke kjente, dagligdagse ord og uttrykk. Du kan delta i en samtale på en enkel måte hvis samtalepartneren snakker langsomt og tydelig og hjelper deg.

Du kan delta i enkle samtaler om vanlige og praktiske aktiviteter som du kjenner. Du kan lese og forstå korte, enkle tekster knyttet til ditt arbeid. Du kan skrive korte, enkle beskjeder og fortelle om opplevelser og hendelser med enkle fraser og setninger.

Du kan forstå hovedpunktene i klar tekst og tale om kjente emner som du ofte møter i forbindelse med arbeid, skole og fritid. Du kan klare deg i de fleste situasjoner som kan oppstå, og kan skrive enkle tekster om kjente emner og kort forklare og begrunne meninger og planer.

Du kan forstå hovedinnholdet i komplekse eller akademiske tekster, også faglige drøftinger innenfor ditt eget fagområde og kan delta i samtaler med et relativt spontant og flytende språk, og du kan skrive klare, detaljerte og argumenterende tekster om et vidt spekter av emner.

  • Du velger selv om du vil melde deg på alle delprøver samtidig eller bare én eller to eller tre av dem (lese, lytte, muntlig og skriftlig framstilling). Det er ikke lov å melde seg på samme delprøve to ganger i samme prøveperiode.
  • Du velger hvilke nivå du skal ta (A1–A2, A2–B1, B1–B2) når du melder deg på prøven. Påmeldingen er bindende.
  • Det er veldig viktig at du fullfører hele påmeldingen. Du må velge hvordan du betaler for prøven. Du er påmeldt når du har fått en bekreftelse på sms og e-post.
  • Du må skrive riktig adresse når du melder deg på prøven. Har du flyttet og fått ny adresse, så må du si ifra til prøvestedet. 

Norskprøve

Norskprøven har fire delprøver. Du kan se en detaljert beskrivelse her:

(inntil 75 minutter)

(25–50 minutter)

(90 minutter på A1–A2 og A2–B1, 120 minutter på B1–B2)

(20–30 minutter)

  • Du må kunne bruke språket mer fleksibelt og mer presist, i flere (uvante) situasjoner, og om flere emner.
  • På høyere nivåer forstår du talespråk også når det er bakgrunnslyd eller flere som snakker samtidig.
  • Du kan lese lange tekster, også når strukturen ikke er så klar.
  • En lærer kan forklare og gi råd om hva du skal gjøre for å bli enda bedre og komme til neste nivå.

Registrer deg selv for eksamen