Eksempeloppgave nr. 1A

Tidligere og potensielle nye spørsmål med riktig svarStatsborgerskapsprøven. Klikk her!

Er du mellom 18 og 67 år og skal søke permanent oppholdstilatelse i Norge eller norsk statsborgerskap, må du blant annet dokumentere at du har bestått en prøve i samfunnskunnskap på norsk.

 Du kan dokumentere kravet med enten samfunnskunnskapsprøven eller Statsborgerskapsprøven.

Tidligere og potensielle nye spørsmål med riktig svarStatsborgerskapsprøven eller samfunnskunnskapsprøven finner du her

Velkommen. Klikk her!