Et samfunn sammensatt av forskjellige nasjonaliteter. Gode og dårlige sider.