Norskprøve norskprøve B2

Leseprøven – Nivå A2B1

Current Status
Not Enrolled
Price
Closed
Get Started
This course is currently closed

Betal med Vipps 45 19 74 34 Fredrik Aleksandersen

Med VIPPS – betaling skriv meilen din og ønsket kurs!


Regular price: 1000 kr. 60% rabatt akkurat nå og kan tas for bare 400 kroner !
Course duration is 3 months.

You are not yet enrolled in this course


Nettkurs i norsk A2- B1 nivå.

Du skal lese og klikke på riktig svar.

Oppgavene er på A2B1 nivå.

Leseforståelse A2-B1 – nivå.

Tips: Ikke bruk lang tid på vanskelige oppgaver. Gå videre til neste oppgave. Får du tid, kan du gå tilbake senere.

Eksempler fra Norskprøve. Oppgaver fra tidligere norskprøver. Tidsbegrensete oppgaver. Tidligere eksempler.

Leseprøven tester hvor godt man forstår det man leser i tekster.

Leseprøven har 3 prøvedeler – 2 forprøver og 1 hovedprøve. Forprøvene nr. 1 og nr. 2  er korte og har cirka 7 oppgaver.

Hovedprøven er lang og har rundt 20 oppgaver.

NB. Alle kandidater starter med forprøve nr.1  på A2-nivå uansett nivået som du har meldt deg på!

Etterpå får man enten en forprøve nr. 2  på A2-nivå, eller  forprøve nr. 2  på B1-nivå avhengig av antallet riktige svar i forprøve nr. 1

Forprøvene nr.1 og forprøve nr. 2  tar deg videre til hovedprøven. Hovedprøven skal være på nivå A1A2, A2B1 og B1B2 uansett nivået som du har meldt deg på!

La oss se på et eksempel.

Du har meldt deg på A2B1 nivå. Får du automatisk hovedprøven på A2B1 nivået?

Nei, ikke nødvendivis.

Først må du svare riktig på 4+ spørsmål på forprøve nr. 1  for å få hovedprøven på A2B1 nivå.

Med andre ord kan man få et høyere eller et lavere resultat enn det nivået man har meldt seg på!

Skjønner du nå hva er poenget med så kalt den adaptive leseprøven!?

Det som blir presentert videre er en hovedprøve på A2B1 nivå.

Lykke til!